Ingyenes e-könyvtár

Klasszikus magyar retorika - Adamikné Jászó Anna

Adamikné Jászó Anna könyveket Klasszikus magyar retorika Az epub akkor válik elérhetővé számodra, ha regisztrálsz a weboldalunkra

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2013
MÉRET: 8,94
ISBN: 9789633468555
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Adamikné Jászó Anna

Leírás:

Klasszikus magyar retorika leírása A retorika a kifinomult vitakultúra tudománya. Szabályaival meghatározza a legnagyszerűbb tudományos előadásoktól a nyilvános beszédekig minden kommunikáció stílusát, és minden közéleti személyiség szereplésmódját. Ma, amikor a média uralmának korát éljük és megkerülhetetlenné vált a szó hatalma, ismét szükségessé vált a retorikai iskolázottság. A Klasszikus magyar retorikát tanároknak, felsőfokú oktatásban részt vevő diákoknak, középiskolásoknak és a kommunikációval foglalkozóknak szánjuk, de a leendő szónokok, jogászok és politikusok is haszonnal forgathatják. Könyvünkben egyesítjük a klasszikus és a modern retorika eredményeit, részletesen tárgyaljuk az érvelést és a stílust. Az elmélet és gyakorlat egységét a világirodalom és a magyar szónokok nagy beszédei mellett a szöveges ábrák, illusztrációk és a fejezetek végén található gyakorlatok segítik: beszéd írása, megtanulása és előadása. Tapasztalatunk szerint már három-négy ilyen feladat elvégzése után sokat fejlődhet a szónoki képesség.

... Régikönyvek, Adamikné Jászó Anna - Klasszikus magyar retorika - A retorika a kifinomult vitakultúra tudománya ... Anyanyelv-pedagógia ... . Szabályaival meghatározza a legnagyszerűbb tudományos előadásoktól a nyilvános beszédekig minden kom... Csak egyik fejezete foglalkozik a szónoklatokkal. Többé-kevésbé hasonló a felépítése SZABÓ G. ZOLTÁN és SZÖRÉNYI LÁSZLÓ Kis magyar retorikájának (1988) is, amely elsősorban a klasszikus retorikára épül és - már alcíme szerint is - irodalmi retorika. KIS MAGYAR RETORIKA (Bevezetés az irodalmi retorikába) Tartalom ... magyar retorikai gyakorlatból, tehát a klas ... A retorika | zanza.tv ... . KIS MAGYAR RETORIKA (Bevezetés az irodalmi retorikába) Tartalom ... magyar retorikai gyakorlatból, tehát a klasszikus egyházi és politikai szónoklatból, mind a líra, dráma és epika kincsestárából, verses és prózai szövegeket egyaránt. ) 2004-ben megjelent a Retorika című egyetemi tankönyv az Osiris Kiadónál (Adamik et al. 2004), 2010-ben pedig a Retorikai lexikon a Kalligram Kiadónál (Adamik 2010). 2013-ban látott napvilágot Adamikné Jászó Anna összefoglalása Klasszikus magyar retorika címen (Adamikné Jászó 2013), majd 2015-ben megjelent a Magyar Nyelv ... E kérdésben talán A. A. Lunsfordnakés L. S. Edének van igaza, akik klasszikus és modern retorika hasonlóságainak egybevetésével bizonyítják, hogy e két rendszer közel áll egymáshoz, s azok a modern kutatók, akik ennek az ellenkezőjét állítják, többnyire járatlanok a klasszikus retorikában (Lunsford-Ede 1984, 45-49). A retorika újraértelmezése úgy lehetséges, hogy áttekintjük a klasszikus retorikai hagyományokat és a modern külföldi retorikai törekvéseket, s egyeztetjük őket a hazai hagyományokkal. Ezért viselik a konferenciák és a versenyek anyagát közlő köteteink a Régi új retorika címet. A klasszikus szerkezeti átgondolásra a retorika közéletiségét szinte teljes egészében lefedő média térhódítása, valamint az e-szövegkultúra, az elektronikus kommunikáció, az írott beszéd (e-mail, chat) műfajainak leírása miatt van szükség. A modern elrendezésben a szöveg az érvelés köré gyűlik (vö. A barokk beszédek stílusa az egyházi beszédekben is megjelent, de voltak a nép számára tartott egyszerű tanító és épületes beszédek is; WILLIAM SHAKESPEARE (1564-1616), Julius Caesar művében elhangzó Antonius-beszéd, a klasszikus retorika minden fogásával él. Klasszikus, igazságügyi, e-retorika. A kerekasztal előadói saját kutatási területük lényegét foglalták össze 10-10 percben. Adamik Tamás, az ELTE professor emeritusa a klasszikus retorika időszerűségéről beszélt, kiemelve az antik szónoklattanok ma is érvényes üzenetét. Klasszikus magyar retorika Adamikné Jászó Anna A retorika a kifinomult vitakultúra tudománya.Szabályaival meghatározza a legnagyszerűbb tudományos előadásoktól a nyilvánosbeszédekig minden kommunikáció stílusát, és minden ... Klasszikus magyar retorika Fehér József: A Szép és a Jó új otthona Sebõ József: Kétszáz éves a Mondolat Kemény Gábor: 35 évesek lettünk És: nyelvi események, könyvek, új szavak, nyelvi játékok, keresztrejtvény Nyelvében él a nemzet Dödölle dedelle Virítjuk a lóvét! Édes É A A NYELVEK VILÁGÁBÓL † WWW ... Nemesi Attila László 2012. Retorika és pragmatika: az implikatúra fogalmának klasszikus gyökerei. Magyar Nyelv ır 136 (3), 249-271. Nemesi, Attila L. 2013. Implicature phenomena in classical rhetoric. Journal of Pragmatics 50 (1), 129-151. Quintilianus, Marcus Fabius 2008. Szónoklattan . Kalligram, Pozsony. 16. század 17. század 18. század 19. század altajisztika dráma elméleti nyelvészet esztétika felvilágosodás film filozófiatörténet finnugor nyelvészet hangtan intermedialitás irodalomelmélet irodalomtörténet kisebbségkutatás klasszika-filológia klasszikus magyar irodalom komparatisztika kora újkor kortárs magyar irodalom ......