Ingyenes e-könyvtár

Magyar büntetőjog - Balogh Ágnes

Magyar büntetőjog A könyvet ingyenes regisztráció után letöltheti pdf epub formátumban

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2015
MÉRET: 4,22
ISBN: 9789632762562
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Balogh Ágnes

Leírás:

Magyar büntetőjog leírása Az olvasó a büntetőjog általános részét feldolgozó új pécsi tankönyvet tartja a kezében, amely a tanszék munkatársainak közös munkája. Az anyag a büntetőjog alapvető előírásait, elveit, intézményeit, lényegében a jogág dogmatikai alapjait magyarázza. A bűncselekménytan és a szankciórendszer évszázadok alatt kialakult kérdéseit a nemrégiben hatályba lépett új Büntető Törvénykönyv, a 2012. évi C. törvény fő vonalaiban nem érintette, de például mind a büntethetőségi akadályok, mind a büntetések és intézkedések területén hozott újdonságokat. Az elméleti megalapozás mellett igyekeztünk az anyagot áttekinthető rendszerbe foglalva tartalommal megtölteni, s ha kellett, konkrét példák tanulságaival közelebb hozni a hallgatókhoz és a gyakorló jogászokhoz. Reméljük, sikerült ezáltal a kriminalitás kezelésére hivatott paragrafusok gyakran száraz világa és a mindennapok sokszínűsége között szorosabb kapcsolatot létesíteni.

...lkozója (BOT) Debrecenben, dr. Bánáti János (a Magyar Ügyvédi Kamra elnöke), dr ... Büntetőjog - HVG-ORAC ... . Blaskó Béla (a DE ÁJK Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének vezetője), valamint dr. Molnár Gábor (a Legfelsőbb Bíróság bírája) kezdeményezésére határozta el ... Szerkesztője volt többféle kiadványnak: 1908-1911 között a Pécs-Baranyai Múzeum Egyesület Értesítőjének, 1913-1919 között a Bünügyi Szemlének, 1913-1915 között a Büntetőjog Tárának, 1916 és 1944 között az Angyal-szeminárium kiadványainak, 1920 és 1923 közt az Ecclesianak, 1920 és 1944 között a Magyar Jogi ... A közkegyelem fajtái. Az amnesztia lehet abolició (pertörlés), adgráciáció ... BÜNTETŐJOG I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Mintatétel - PDF ... ... A közkegyelem fajtái. Az amnesztia lehet abolició (pertörlés), adgráciáció (szoros értelemben vett kegyelem), vagy rehabilitáció aszerint, amint a bűnvádi eljárás kizárásában, vagy a jogerős, de még végre nem hajtott büntetésnek elengedésében, vagy a büntető ítélet által elvont jogokba való visszahelyezésben áll.. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ... Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867-1945) I., 2014, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság - Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium, Budapest-Győr HAUTZINGER ZOLTÁN: A katonai büntetőjog fogalma és forrásai, a Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata, 2008 ... A Rendőrtiszti Főiskolán utoljára 1980-ben jelent meg - a BM Könyvkiadó gondozásában - Magyar Büntetőjog Általános Rész címmel tankönyv. A kor legkiválóbb honi büntetőjog-tudósai által jegyzett tananyagot az elmúlt két évtizedben a főiskola Bűnügyi Tudományok Tanszékének szerzői kollektívája által megírt ... A magyar büntetőjog története a Csemegi kódextől napjainkig. A Semmisségi törvények Magyarországon eddig három Bűntető Törvénykönyvet alkottak: MAGYAR BÜNTETŐJOG - ÁLTALÁNOS RÉSZ, Hetedik, átdolgozott és bővített kiadás A kézirat lezárva: 2016. január 15. Szerző: Blaskó Béla Rejtjel Kiadó, 2017 Magyar büntetőjog I-IV. Kommentár a gyakorlat számára - Harmadik kiadás. Szerzők: Akácz József, Belegi József, Katona Sándor, Kónya István, Márki Zoltán, Mészár Róza, Molnár Gábor Miklós, Soós László. Szerkesztő: Kónya István Ára: 36 000 Ft. A Kúria bíráinak kommentárja a gyakorlat számára Büntetőjog magyarul és büntetőjog kiejtése. Büntetőjog fordítása. Büntetőjog jelentése. MAGYAR-ANGOL SZÓTÁR Német-magyar büntetőjog-történeti szeminárium Rothenburg ob der Tauberben - F. D. HÍREK. 2009/2. szám (A teljes szám .pdf formátumban való letöltéséhez kattintson ide) TANULMÁNYOK. DOMANICZKY Endre: Adalékok a civil szektor felszámolásához Magyarországon (1945-1950) A(z) büntetőjog szó fordítása az ingyenes angol szótárban és sok más szó angolul. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigation A MAGYAR BÜNTETŐJOG JOGHATÓSÁG. A (2) bekezdés ac) alpontjának szabályozása a feltétlen büntetőhatalom elvén (univerzalitás elve) alapszik. Eszerint a magyar törvényt kell ... A MAGYAR BÜNTETŐJOG JOGHATÓSÁG. A (2) bekezdés ac) alpontjának szabályozása a feltétlen büntetőhatalom elvén (univerzalitás elve) alapszik. 3.3 A magyar büntetőjog fejlődése. 4 Alapelvek . 4.1 Ártatlanság vélelme. 4.2 Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. 4.3 Az analógia tilalma. 4.4 Anyagi jogi legalitás elve. 4.5 Szubszidiaritás elve. 4.6 Bűnfelelősség alapelve, nulla poena sine culpa. Meghirdetési gyakorisága: félévente Oktatás nyelve: magyar Tantárgyi tematika: A gazdasági büntetőjog fogalma. Gazdaság és erkölcs. A gazdasági büntetőjog és az elméleti közgazdaságtan kapcsolatának néhány kérdése. III. fejezet: A magyar büntetőjog fejlődése a 19-20. században . 1. A modern büntetőjogi gondolkodás kezdetei ; 2. Az 1843. évi büntetőtörvény-javaslat ; 3. A Csemegi-kódex és novellái ; 4. A Horthy-korszak büntetőjoga ; 5. A magyar büntetőjog 1945 és 1990 között ; 6. A magyar büntetőjog-tudomány a 19-20 ... A büntetőjogi szankciórendszer reformja (VI Magyar Jogászgyűlés 2002. június 7., Balatonfüred) A büntetőjog kodifikációja elé (V. Sóstói Jogásznapok, 2002. szeptember 14.) Az új büntetőeljárási törvény alkalmazásának első tapasztalatai (XX. Jogász Vándorgyűlés Pécs, 2003. október 10. korreferátum)...