Ingyenes e-könyvtár

Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből - Veres Ildikó

Legjobb Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből A pdf fájl itt található

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2017
MÉRET: 4,44
ISBN: 9789634142300
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Veres Ildikó

Leírás:

Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből leírása A magyar filozófiatörténet tematikus vonulatában az emberi lét teljességére és az ezzel koherensen összefüggő hiány kérdésköreire vonatkozó kérdésfeltevéseket és a lehetséges válaszokat értelmezi a szerző különböző szövegek hermeneutikai elemzésével és összehasonlító analízisével. Az európai filozófiai tradícióban e problémakörök az egyes domináns filozófiákban tematizálódtak Arisztotelésztől Sartre-ig. A filozófiai diskurzusok univerzalitás-igényében jelenlévő két kulcsfogalom mintegy vezérfonalként vezetett egyrészt a filozófiai rendszerek konstruálásához, másrészt a nem rendszerben gondolkodó bölcselőknél, például az egzisztencia-filozófiákban is, jelentős pozíciót foglalt és foglal el ma is a magyar bölcselet jeles alakjainak koncepciójában. A két részből álló könyvben a szerző az Abszolútum-központú koncepciókban (Böhm Károly, Varga Béla, Makkai Sándor, Brandenstein Béla), és a nem rendszerben gondolkodók elgondolásaiban (Révay József, Hamvas Béla, Király V. István) értelmezi a hiány és a létteljesség kapcsolódásait. A tematikus megközelítés újszerűsége mellett a szerző a hagyományos filozófiatörténet-írás metodikáját ötvözi a hermeneutikai-komparatív módszerrel.

...agy Olga: A mítoszok nem halnak meg - Juhani Pallasmaa: A bőr szemei - Építészet és érzékek - : Töredékes dialektika - Írások Weiss János 60 ... Veres Ildikó könyvei - lira.hu online könyváruház ... . születésnapjára - Friedrich Nietzsche: Aforizmák ... Veres Ildikó: Hiány és létteljesség. Fejezetek a magyar filozófia történetéből. L'Harmattan Kiadó, 219 old., 2500 Ft . Pszichológia, pedagógia. Hegedűs Katalin: Létezik-e jó halál? Oriold és Társai Kiadó, 197 old., 3800 Ft. Jung nálunk I. Magyar szerzők jungi analitikus írásai. Filozófia, Tudomány. Kiss Lajos András: Politika és diskurzus - Szabó Márton ... Veres Ildikó: Hiány és létteljesség | bookline ... ., 3800 Ft. Jung nálunk I. Magyar szerzők jungi analitikus írásai. Filozófia, Tudomány. Kiss Lajos András: Politika és diskurzus - Szabó Márton politikafilozófiai invenciója. Budapest, 2015 Politikatudomány, Tudomány. Veres Ildikó: Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből. Budapest, 2017 Filozófia, Tudomány. Veres Ildikó: Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből. Budapest, 2017 Filozófia, Tudomány. Vermes Katalin: A test éthossza - A test és a másik tapasztalatainak összefüggése Merleau-Ponty és Lévinas filozófiájában. Budapest, 2006 Hiány és halhatatlanság in:Filozófiai diskurzusok Líceum Kiadó, szerk. Loboczky János Eger 252-258. o. Hanák Tibor és a magyar filozófia, Mikes International V. évf. 1. szám 67-72. o. A pedagógia Varga Béla bölcseletében - Érték és nevelés, in: Értékválság-értékváltás, szerk. Filozófia, bookdepo.hu. Várható megjelenések. Család és szülők Veres Ildikó szerző könyvei, naponta bővülő kínálat. A legújabb siker könyvek és folyamatos akciók várnak, ha nálunk rendelsz. Hiány és létteljesség : fejezetek a magyar filozófia történetéből / Veres Ildikó. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 219 p. ; 23 cm. - (Ad marginem, ISSN 2061-5167 ; 3.) ... Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció : a Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum - Kassák Múzeum közös kiállítása : 2017 ... Veres Ildikó: Hiány, filozófia, kritika. Válogatott tanulmányok a magyar filozófia történetéből. Kolozsvár - Szeged, 2011. Pro Philosophia - SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény. 319 p. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai) Szerk. és bev. Sükösd Mihály. 1970. - Sziklay László: A szláv irodalmak kutatása a magyar irodalomtudományban az elmúlt 25 év alatt. FK 1970. 3-4. sz. 266-269. - Szili József: Az angol és az amerikai irodalom hazai kutatásának 25 éve. FK 1970. 3-4. sz. 292-298. - A szocialista realizmus. Szerk. és bev. Köpeczi Béla. Filozófia és irodalom viszonya Székely János költészetében ... Ha a magyar jelleget a phonascusi dalszerűség képviseli, az ösztönös találékonyság, logikusnak tetszik, hogy az európai gondolkodás hagyományát, a kellően reflektált technét a dalszerűségtől való fokozott távolságtartás örökíti át. Igen ám, de a ... Pest-Vác, Pest-Szolnok, így kezdődött a magyar vasutak története. Ezt követte a Bécs-Pozsony szakasz, aztán a dolog megállt, mert 1848-ban nem vasútépítéssel foglalkozott az ország. Az aradi tizenhármaknak vasutas tagja is volt, Lázár Vilmos civilben a Magyar Középponti Vaspálya Társaság, az első magyar vasút főpénztárnoka volt. 1850-ben folytatódtak az ... A »magyar filozófia« problémája, a magyar filozófia »szerepe«, annak az »ügye«, »baja«, stb., úgy látsz ik, hogy az 1989 -es for- dulat után új talajra és új erőre kapott. Fejezetek a magyar szélsőjobboldal korai történetéből: fasiszták, kékingesek és a Meskó-párt A tanulmány az ELTE BTK történelem szakán 1996-ban készített szakdolgozat („Szélsőjobboldali, nemzetiszocia...