Ingyenes e-könyvtár

Az ékírástól a rovásírásig II. kötet - Fehérné Walter Anna

Fehérné Walter Anna könyveket Az ékírástól a rovásírásig II. kötet Az epub akkor válik elérhetővé számodra, ha regisztrálsz a weboldalunkra

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2018
MÉRET: 8,24
ISBN: 9786155797255
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Fehérné Walter Anna

Leírás:

Az ékírástól a rovásírásig II. kötet leírása Nem hoz a könyv semmi újat. Nem is ez a szándék, hisz a tárgy a „minél régibb, annál jobb” alapján választódik ki…Nagy elődök eredményeit sűrítem „gondozásom” során TORMA ZSÓFIA több ezer „rovásbetűjéből CSALLÁNY DEZSŐ „ligatúrájáig”ahol az írástörténet, a betűformálás művészete az ékírástól a rovásírásig fejlődik az emberi gondolát hordozója a puha anyagba nyomott, kemény sziklára vésett, vékony pálcákra rótt betű. Tervem eredetileg csupán egyetlen kötet gondozása volt. Azt hittem, hogy egy ilyen keretbe beletömöríthetem a hosszú évek alatt összegyűjtött anyagot. Amint azonban híre ment szándékomnak, egyre-másra jelentkeztek a sokszor ismeretlen munkatársak, csatlakozva a régiekhez számomra eddig elérhetetlen adatokkal, gyűjtésekkel. Fehérné Walter Anna

...tő. Fehérné Walter Anna - Az ékírástól a rovásírásig I ... Könyv: Az ékírástól a rovásírásig - I. kötet (Fehérné ... ... . Nem hoz a könyv semmi újat. Nem is ez a szándék, hisz a tárgy a "minél régibb, annál jobb" alapján választódik ki...Nagy elődök eredményeit sűrítem "gondozásom" során TORMA ZSÓFIA több ezer "rovásbetűjéből CSALLÁNY DEZSŐ "ligatúrájáig"ahol az írástörténet, a betűformálás művészete az ... Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig; Ferenczi Géza: Székely rovásíráss emlékek (erdélyi gondolat, Székelyudvarhely, 1970.) Fester, Richard: A jégkorszak nyelve (1962) Fester, Richard: ... Fehérné Walter Anna: Az ékírástól a rovásírásig 2 ... ... .) Fester, Richard: A jégkorszak nyelve (1962) Fester, Richard: A kőkorszak feljegyzései (1974.) Filep László- Bereznai Gyula: A számírás története (Gondolat Kiadó Bp. 1982.) A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. december 30., hétfõ 167. szám II. kötet Ára: 10 220,- Ft II. kötet Ára: 3000,- Ft TARTALOMJEGYZÉK 204/2007. (VIII. 2.) Korm. r. A Co to no u ban, 2000. jú ni us 23-án, egy r ész r õl az af ri ka i, ka ri bi és csen des -óce á ni ál la m ok, m ás rész rõl az Eu ró pai Kö zös s ég és tagállam ai kö zöt t alá írt Part ner sé gi Meg ál la po d ás, an nak m ó do -...